Aktualności
UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
24 czerwca późnym popołudniem odbyła się w naszej szkole doniosła uroczystość pożegnania uczniów klas trzecich gimnazjum. Uczestniczyli w niej, oprócz uczniów i ich rodziców, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz przedstawiciele klas młodszych.
Ten dzień stał się doskonałą okazją do podsumowania osiągnięć uczniów i wyróżnienia najlepszych.
Zgodnie z tradycją szkoły pani dyrektor Dorota Tracz wręczyła nagrody
uczniom, którzy osiągnęli sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych, otrzymali  najwyższe wyniki w nauce oraz aktywnie dziali na rzecz szkoły godnie reprezentując ją
w lokalnym środowisku.
Nagrodę specjalną Rady Rodziców za najwyższą średnią ocen końcoworocznych otrzymał Kacper Kot – uczeń klasy IIIb.
Podziękowania i Listy gratulacyjne otrzymali także rodzice wyróżnionych uczniów. W imieniu rodziców głos zabrał p. Andrzej Mazur.
Na pożegnanie absolwenci usłyszeli piosenki i teksty poetyckie, a od młodszych kolegów
z klas drugich otrzymali pamiątkowe maskotki.